DEMİRGİL Gıda et, döner ve hazır gıda ürünleri alanında faaliyet göstermektedir. Sitemizde, ürettiğimiz ürünler hakkında detaylı bilgi, üretim ortamı ve hijyen koşulları, sahip olduğumuz sertifikalar ve izin belgeleri ile bayilerimiz hakkında bilgi bulabilirsinz. DEMİRGİL Gıda, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda üretim tesisine sahiptir. Demirgil Gıda tesisi, 135 ton taze depolama alanına, 35 ton şok depolama alanına sahip olup,aylık 80 ton pişmiş üretim kapasitesine ve  aylık 300 ton  toplam üretim kapasitesine sahiptir. 

Bu konuda çalışanlara sürekli verilen sağlıklı gıda ve hijyen eğitimlerine büyük bir önem vermektedir. Ham ürünün kaynağından başlayarak, tüketiciyle buluştuğu ana kadar sıkı bir denetim sürecinden geçen ürünlerimiz, kaliteye verdiğimiz önemin büyüklüğünün bir göstergesidir. DEMİRGİL Gıda, ARALIK 2006’ dan itibaren son sistem teknolojiyle donatılmış, BURSA'daki 1300 metrekarelik yeni ve modern binasında, ISO standartlarına uygun olarak üretimlerine devam etmektedir. Tesiste hava hijyenini sağlamak için modern bir sistem kullanılıyor. Bu sistemde önce 400 metreküp hava emilerek dışarı atılıyor. Sonra da 75.000 metreküp hava Ero3 - Erohit ve hepa filtrelerinden geçirilerek tekrar içeri veriliyor. Kullanılan su hijyeni kum, karbon, mikro filtre, ters ozmoz ve ultraviyole (U.V.) sistemiyle sağlanıyor. DEMİRGİL Gıda tesislerinde personel hijyeni sürekli uygulamalı eğitimler verilerek sağlanıyor. Personel, hijyen bariyerinden geçerken hijyen tedbirleri almadan personelin üretim hattına geçişine imkan verilmiyor. Mal kabul bölümünde kontrolü yapılmış ve standartlara uygun frigorifik araçlar ile gelmiş karkas etler, veteriner hekimlerin kontrolünden geçtikten sonra mevcut tebliğ, standart ve şartnamelerine uygun olarak kabul ediliyor. Monoray kantarlarda el değmeden tartıldıktan sonra soğuk hava depolarına alınıyor.

Laboratuvarlardaki üretim öncesi, üretim aşamalarındaki ve üretim sonrası tüm tetkitler, her biri konusunda uzmanlaşmış veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Tetkiklerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler ile etlerin gıda güvenliğine uyumu inceleniyor. Üretim bölümünde, konusunda tecrübeli ve eğitilmiş kasaplar görev almaktadır. Soğuk hava depolarından gelen karkas halindeki etler parçalama hattında bant usulüyle istenilen ürünlere dönüştürülüyor. Burada büyükbaş ve küçükbaş karkas etler önce kaba parçalamaya tabi tutuluyor ve yağ, kemik, kuyruk, sinir ve zarlarından ayıklanıyor. Sonra detay parçalamaya tabi tutularak taze et preparatları ve kıymalık ürünlere dönüşüyor. Şoklama ünitesinde -45 ºC'de şoklanan ürünler, -18 ºC'de donmuş olarak muhafazaya alınıyor. İşlenen ürünlerin bir kısmı otomatik makinelerde vakum ve MAP ambalajlara alınıyor. Daha sonra bilgisayar kontrollü terazilerde etiketlenip sevkiyata hazır hale getiriliyor. Tesiste işyeri hijyeni ve alet-malzeme hijyeni son teknoloji eseri ürün ve yöntemlerle sağlanıyor. 

Örneğin; epoksi zemin, pvc kaplama panellerden oluşan tesis ile burada kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu köpüklü yıkama sistemiyle yapılıyor. Ürün taşımada kullanılan frigorifik araçlar veteriner hekim kontrolünde dezenfekte edilip sevkiyata hazır hale getiriliyor. Ürünler veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra frigorifik araçlara yükleniyor. Soğuk zincirin kırılmaması için iç soğukluklar kayıt cihazları (datalogger) ile takip ediliyor. DEMİRGİL Gıda, kalite hedeflerinin başında müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak geliyor. Bu nedenle firmada Avrupa Birliği’nin çiftlikten sofraya gıda güvenliği ilkeleri doğrultusunda üretim aşamalarının hiçbir safhasında iyi üretim (GMP) ve iyi hijyen uygulamalarının (GHP) gerekleri asla göz ardı edilmiyor.

Dış Görüntü
Dış Görüntü
Sevkiyat Alanı
Mal Kabul Alanı
Taze Depolama Alanı
Genel Parçalama Alanı
Döner Üretim Alanı